Bortom rädsla

"Jag vill ge dig en påminnelse om att släppa tankarna om hur andra kan uppfatta dig och hur du väljer att leva ditt liv. Genom att släppa på rädslan kan du istället följa DIN väg och lyssna på ditt hjärta fullt ut."

Originalmålning på canvas. 
Mått: 60*60cm. 

1 100,00 kr