Colourful mind 1

"Jag vill ge dig en påminnelse om att se med nya ögon på det du ser som skrämmande eller avvikande. Att något eller någon ses som annorlunda innebär att den eller det inte följer normen. Kan det avvikande ge dig ett annat perspektiv? Kan du lära dig någonting om dig själv genom att våga möta det som vid första anblick kan kännas skrämmande?"


Originalmålning på canvas. 
Mått: 40*60cm 

750,00 kr